Tiekartta Kontiolahden tilitoimistossa

Yli 30 vuotta alalla toiminut perheyritys Kontiolahden Tilitoimisto lähti mukaan Tiekartta-kehitysprojektiin pilottiasiakkaaksi, koska se piti sitä ainutlaatuisena mahdollisuutena ottaa ohjelmistosta kaikki tehot irti.

Tilitoimiston tulevaisuuden suunnittelu

Kontiolahden tilitoimiston tyypilliset asiakkaat ovat muun muassa alueen pienet rivitaloyhtiöt sekä yritykset pienistä keskisuuriin. Yrityksen on perustanut Ensio Sorsa vuonna 1981, ja pikkuhiljaa hänen poikansa Teemu Sorsa on ottamassa yrityksen ohjakset omiin käsiinsä. Tilitoimistossa käytetään Tikon- ja NetTikon-ohjelmistoja.

”Halusimme uusia näkökulmia. Kun meille tarjottiin mahdollisuutta käydä asioita läpi yhdessä Tikonin kanssa oman liiketoimintamme kehittämisen kannalta, tottakai lähdimme mukaan. Toivomme myös saavamme tietää, missä meillä on puutteita. Aina pitää pystyä kehittämään omaa toimintaansa”, Teemu Sorsa kertoo.

Tikonin kirjanpito-ohjelmisto on ollut tilitoimiston käytössä aivan sen toiminnan alusta lähtien, ja yritys onkin Tikonin sertifioitu kumppani. Teemun toimesta Tikonin käyttöä on laajennettu NetTikoniin ja muihin Tikon-kirjanpidon lisäpalveluihin. Tällä hetkellä käytössä on lähes kaikki NetTikon-moduulit muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Tieto nykytilasta ja kehityskohteista kiinnostaa

Tiekartta-projektilta Sorsa odottaa etenkin palautetta siitä, miten omaa toimintaa voisi kehittää.

”Haluan tietää, missä olemme hyviä ja kaikista eniten kiinnostaa se, missä meillä on kehitettävää”, Sorsa kertoo.

Tuleva tehokkuuskartoitus kertoo, miten hyvin ohjelmistosta osataan ottaa tehot irti.

”Haluamme saada maksimaalisen hyödyn Tikonin ohjelmista ja tietää, onko vielä jotain osa-alueita, mitä meidän kannattaisi ottaa käyttöön tai hyödyntää tehokkaammin”, Sorsa kiteyttää.

Sorsa pitää hyvänä asiana, että myös heidän asiakkaitaan haastatellaan kartoituksen aikana, sillä suoraa palautetta asiakkailta tulee vähänlaisesti.
”Tavoitteemme on tietysti, että asiakkaamme olisivat mahdollisimman tyytyväisiä. Toivomme, että kartoituksessa selviää, onko heillä jotain sellaisia tarpeita, joista emme vielä tiedä ja joihin voisimme tarjota ratkaisua”, hän lisää.

Kartoituksessa herää uusia ajatuksia

Tiekartan ensimmäisen vaiheen tavoitekeskustelu käytiin rennossa hengessä Tikonin ja tilitoimiston välillä. Keskustelu pohjautuu kysymyspatteristoon, jonka avulla on tarkoitus herätellä tilitoimistoa miettimään toimintatapojaan sekä kartoittaa tulevaisuuden tavoitteita.

”Kysymys siitä, mitä voisimme omassa työssä vähentää, jotta saisimme enemmän vapaa-aikaa herätti, että totta tosiaan tätä en olekaan tullut ajatelleeksi. Muihin kysymyksiin meiltä löytyi kyllä vastaukset. Pidimme alkukartotusta hyödyllisenä”, Sorsa kertoo.

Tiekartta tiivistää yhteistyötä

Finago haluaa olla asiakkailleen muutakin kuin pelkkä ohjelmistotoimittaja. Tiekartta on yksi tämän tavoitteen edistämiseksi kehitettyjä palveluita.

”Pidän erittäin hyvänä, että ohjelmistotoimittaja järjestää asiakkailleen tällaista palvelua. Heitä näyttäisi selkeästi kiinnostavan, miten meillä menee. Tämä tiivistää yhteistyötä ja hyödyttää molempia osapuolia. Tuntuu, että monia muita ohjelmistotaloja kiinnostaa lähinnä se, että heidän laskunsa maksetaan.”, Sorsa sanoo.