Accountor Finagon partneriohjelman eri tasot

Accountor Finagon partneriohjelmassa olevat tilitoimistot ovat partneri, hopea, kulta tai platina partnereita. Kuhunkin tasoon liittyy merkittäviä etuja ja vastaavasti kullekin tasolle pääseminen edellyttää tasoon liittyvien edellytyksien täyttämistä.

Partneri-taso

Edut partnereille

 • Oma yhteyshenkilö Accountor Finagolla
 • Ohjelmiston jälleenmyyntipalkkio 10 %
 • Koulutusmateriaalien käyttö
 • Markkinointituki
 • -20 % Eduhousen koulutuksista
 • Klubi sertifioituneille ja auktorisoituneille käyttäjille

Vaatimukset partnereille

 • Tilitoimistoyhteistyösopimuksen allekirjoittaminen

Hopea-taso

Hopea-partnerit ovat Accountor Finagolle tärkeitä yhteistyökumppaneita. Ne ovat itsenäisiä tilitoimistoja, jotka tarjoavat asiakkailleen omia palveluitaan ja haluavat täydentää palvelutarjontaansa Procountorilla sekä kehittää sähköisen taloushallinnon osaamistaan.

Accountor Finago tarjoaa Hopea-partnereille työkalut ja tuen sähköisen taloushallinnon ratkaisujen tarjoamiseksi asiakkailleen. Hopea-partnereilta ei edellytetä aiempaa kokemusta sähköisestä taloushallinnosta – kiinnostus siihen liittyvän osaamisen kehittämiseen riittää. Partnerit voivat osaamisensa syventyessä edetä Kulta-partnereiksi.

Edut Hopea-partnereille

 • Kaikki partneri-tason edut
 • Näkyvyys Accountor Finagon verkkosivujen tilitoimistohaussa (listaus)
 • Markkinointituki
 • -25 % ohjelmistoalennusta omasta käytöstä

Vaatimukset Hopea-partnereille

 • Tilitoimistoyhteistyösopimuksen allekirjoittaminen
 • 5 loppuasiakasta sähköisessä taloushallinnossa

Kulta-taso

Kulta-partnerit ovat Accountor Finagon aktiivisia yhteistyökumppaneita, joille liiketoiminnassa sähköisen taloushallinnon palveluiden tarjoamisella on keskeinen osa. Kulta-partnerit suosittelevat Procountor-ohjelmistoa sähköisestä taloushallinnosta kiinnostuneille asiakkailleen, osaavat hyödyntää ohjelmistoa monipuolisesti ja voivat myös pitää ohjelmistokoulutuksia. Kulta-partnerit ja Accountor Finago tekevät myös myynti- ja markkinointiyhteistyötä.

Partnerit etenevät Kulta-partnereiksi hankkimalla Procountor-asiakkaita, suorittamalla koulutuksia ja läpäisemällä verkossa tapahtuvan sertifiointikokeen. Kokeessa testataan osaaminen Procountor-ohjelmiston käyttöönoton suorittamisessa, ohjelmiston eri toimintojen käytössä sekä raporttien asiakaslähtöisessä hyödyntämisessä. Lisäksi testataan yleistä sähköisen taloushallinnon osaamista.

Edut Kulta-partnereille

 • Kaikki Hopea-tason edut
 • Tilitoimiston esittely Accountor Finagon sivuilla
 • Markkinointituki
 • Maksuttomat koulutuswebinaarit
 • -50 % ohjelmistoalennusta omasta käytöstä

Vaatimukset Kulta-partnereille

 • Tilitoimistoyhteistyösopimuksen allekirjoittaminen
 • 25 loppuasiakasta sähköisessä taloushallinnossa
 • Sertifioituja osaajia vähintään 1
Lisätietoa sertifioinnista »

Platina-taso

Platina-partnerit ovat tilitoimistokentän edelläkävijöitä, jotka tarjoavat sähköisen taloushallinnon ratkaisuja tiiviissä yhteistyössä Accountor Finagon kanssa. Tilitoimiston omat palvelut ja Accountor Finagon tuotteet muodostavat asiakasyritysten liiketoimintaa ja menestymistä tukevan kokonaisuuden. Platina-partnerit hallitsevat Procountor-ohjelmiston käytön erinomaisesti, osaavat vetää käyttöönottoprojekteja ja kouluttaa asiakkaitaan ohjelmiston käytössä.

Kulta-partnerit etenevät Platina-partnereiksi syventämällä edelleen Procountor-osaamistaan sekä suorittamalla auktorisointikokeen. Koe on kaksiosainen siten, että kokeen ensimmäinen osa suoritetaan verkossa ja sen läpäisemisen jälkeen toinen osa suoritetaan henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisessa kokeessa testataan mm. Procountor-ohjelmiston esittely, raporttien hyödyntäminen ja valmiudet sähköisen taloushallinnon konsultointiin.

Edut Platina-partnereille

 • Kaikki Kulta-tason edut
 • Tilitoimiston laaja esittely Accountor Finagon sivuilla
 • Markkinointituki
 • Maksuttomat koulutuswebinaarit
 • -100 % ohjelmistoalennusta omasta käytöstä

Vaatimukset Platina-partnereille

 • Tilitoimistoyhteistyösopimuksen allekirjoittaminen
 • 100 loppuasiakasta sähköisessä taloushallinnossa
 • Sertifioituja osaajia vähintään 3
 • Auktorisoituja osaajia vähintään 1
Näin sertifioidut »