NetTikon-toiminnot

NetTikon on selainpohjainen tuoteperhe yrityksen johdon ja työntekijöiden päivittäisten taloushallinnon rutiinien hoitamiseen. Kun NetTikon on yhteydessä tilitoimiston Tikon-ohjelmistoon, tiedot pysyvät ajan tasalla ilman manuaalista työtä.

Pilvipohjainen taloushallinnon ohjelmisto

NetTikon tarjoaa yritykselle kattavat välineet ajantasaiseen talousseurantaan, myyntilaskutukseen, ostolaskujen käsittelyyn ja hyväksyntään, pankkitilien saldoseurantaan ja yksittäismaksuihin, palkka-aineiston hyväksyntään, työaikojen kirjaamiseen sekä tositeaineiston syöttämiseen ja hyväksyntään.

Tiedot tilitoimiston ja asiakkaiden välillä liikkuvat NetTikonin avulla sähköisesti, jolloin kirjanpitäjän aikaa vapautuu asiakkaiden entistä parempaan palvelemiseen.

NetTikonin hyödyt

  • vähentää päällekkäisiä töitä, lisää tuottavuutta ja tiedon laatua sekä virheettömyyttä
  • lisää tilitoimiston asiakasuskollisuutta ja tehostaa palvelua
  • parantaa tilitoimiston palvelun laatua, kun kirjanpitäjän aikaa säästyy tallennustyöstä
  • mahdollistaa tehtävien jaon tilitoimiston ja asiakkaan kesken
  • helpottaa uusasiakashankintaa

NetTikon Tosite -sovelluksen avulla voidaan siirtää tositteita tilitoimiston ja asiakkaan välillä sekä kuvata ja siirtää kuitteja kirjanpitoon. NetTikon Raportti -mobiilisovellus puolestaan mahdollistaa raporttien ja Tikon Arkistoon tallennettujen dokumenttien tarkastelun ilman tilitoimiston erillisiä toimenpiteitä. NetTikon Ostolasku vapauttaa aikaa ostolaskujen käsittelystä muihin tehtäviin.

Myös muiden Tikon-osajärjestelmien tiedot ovat välittömästi kirjanpidon ja raportoinnin hyödynnettävissä. Tiedot eri sovellusten välillä siirtyvät sähköisesti, koska Tikon-ohjelmistot muodostavat integroidun kokonaisuuden, jonka kaikki osa-alueet keskustelevat keskenään. Tiedot siirtyvät Tikonista myös sidosryhmille, kuten verottajalle ja vakuutusyhtiöille.

Valmiiden rajapintojen avulla Tikon-kirjanpitoon voi helposti liittää myös kolmansien osapuolten sovelluksia, kuten esimerkiksi tuotannonohjaus- ja materiaalinhallintajärjestelmiä.

NetTikonia on mahdollista käyttää joko yhdessä NetTikon-sertifioidun tilitoimiston kanssa tai yrityksessä, joka hoitaa oman taloushallintonsa. Tällöin yrityksessä tulee olla käytössä Tikon-ohjelmisto, jota täydennetään NetTikon-sovellusten avulla. Näin yrityksen taloushallinto virtaviivaistuu, ja rutiinien keventymisen ansiosta niin johdon kuin henkilöstönkin resurssit vapautuvat muihin tehtäviin.