Talousjohtaminen Procountorin avulla

Procountor tarjoaa ammattimaiset työvälineet pk-yrityksen menestyksekkääseen talousjohtamiseen.

Sähköiseen taloushallintoon perustuva talousjohtaminen edesauttaa yrityksen toiminnan tehokasta ohjausta. Talouden tieto on helposti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Kaikki mitä sähköiseen taloushallintoon tarvitset

Procountorin sähköisen taloushallinnon ohjelmisto varmistaa yrityksen talouden ja operatiivisten prosessien ajantasaisen seurannan. Näin johtamiseen käytetty tieto on aina aidosti yrityksen senhetkiseen tilanteeseen perustuvaa eikä vanhentunutta raportointitietoa. Monipuoliset ja tarkat raporttirajaukset nopeuttavat halutun seurantatiedon saatavuutta.

Ohjelma tarjoaa yritykselle kaikki taloushallinnon työvälineet. Näin yrityksessä ei enää tarvita erillisiä ohjelmia. Procountorilla yrityksen taloushallinto tehostuu. Samalla on mahdollista tehostaa prosesseja ja operatiivista toimintaa uusilla, entistä suoremmilla toimintamalleilla, mikä vapauttaa aikaa liiketoiminnan muille alueille. Procountorin tarjoaa kehittyvälle yritykselle helpon kasvupolun, koska ohjelmisto mukautuu joustavasti toiminnan kasvaessa.

Hyötyjä monella tasolla

Sähköisen taloushallinnon käyttö tukee johdon työtä. Saatavat hyödyt kasvavat sitä mukaan, mitä tiiviimmin ja monipuolisemmin seurantatietoa hyödynnetään. Heti sähköiseen taloushallintoon siirryttäessä tulee mahdolliseksi saada halutut raportit ja seurantatiedot tehokkaasti sähköisessä muodossa. Tiedon saanti nopeutuu ja ennakointi helpottuu ajantasaisen pohjatiedon ansiosta.

Sähköisen taloushallinnon hyödyntämisen syventyessä ymmärrys yrityksen prosesseista ja seurattavista kohteista parantuu. Samalla yrityksen kuva itsestään ja niistä tekijöistä, jotka mahdollistavat tai estävät tavoitteiden toteutumisen, kirkastuu. Parhaimmillaan ajantasaisen seurantatiedon hyödyntämisestä tulee olennainen osa johtamiskäytäntöä. Taloushallinnon ja erilaisten prosessien kannattavuusmittarit ovat läsnä kaikessa yrityksen päätöksenteossa ja toimivat menestyksen rakentamisen välineinä.

Seuranta ei katso aikaa eikä paikkaa

Monipuoliset sisäisen laskennan raportointiominaisuudet tukevat liiketoiminnan seurantaa sekä antavat mahdollisuuden oikea-aikaiseen toimintaan. Kirjanpidon seuranta on mahdollista kohdistaa jopa kuuteen yhtäaikaisesti määriteltyyn seurantaryhmään, esimerkiksi projektien, kustannuspaikkojen, tuoteryhmien tai työntekijäkohtaisten kohdistusten mukaan. Samoin myynnin ja asiakkuuksien seurantaan on paljon hyviä raportointi- ja seurantaominaisuuksia. Ohjelma mahdollistaa esimerkiksi niin tuote-, tuoteryhmä- kuin asiakas- ja asiakasryhmä-kohtaisen raportoinnin.

Ennakoinnilla menestyjäksi

Sähköinen taloushallinto tuo ajantasaisen taloustiedon työpöydällesi. Se turvaa entistä paremman selustan tulevaisuuden tilanteiden ennakointiin ja johtamiseen. Myös budjetoinnin tarkkuus paranee, samalla kun kassavirtojen ennustaminen helpottuu ajantasaisen myynti- ja ostolaskuseurannan avulla.

Kassavirta

Samalla kun kassavirran ennakointi helpottuu, myös rahan kiertonopeuden seuranta paranee. Graafinen kassavirtaraportti mahdollistaa tarkan kassavirtaseurannan. Procountorin valmiit perintäominaisuudet ja niiden automatisoitu käyttö nopeuttavat saatavien kotiutumista. Oikein kohdennetuilla toimenpiteillä yrityksen kassatilannetta voidaan parantaa merkittävästi!

Kiinnostuitko? Kokeile veloituksetta!

Kokeile Procountoria ilmaiseksi »

Tutustu Procountor-ohjelmistoon ja tilaa maksuttomat tutustumistunnukset esittely-ympäristöön.

Procountor Taloushallinto

 

Takaisin ominaisuusluetteloon