Arkistointi

Tikon Arkisto vähentää tulostamisen ja paperimuotoisen aineiston säilyttämisen tarvetta. Se helpottaa lakisääteisen arkistointivelvoitteen toteuttamista ja tiedonjakelua sekä nopeuttaa arkistoitujen tietojen ja dokumenttien hakemista.

Arkistot järjestykseen Tikonilla

Tikon Arkisto on ratkaisu Tikonin kirjanpidon, reskontrien, laskutuksen ja palkanlaskennan tuottamien, lakisääteisen arkistointivelvollisuuden piiriin kuuluvien aineistojen sähköiseen arkistointiin sekä kaiken muun tallennettavan dokumentaation ja raporttien säilyttämiseen.

Arkistoitavat tiedot voivat olla

 • taloushallinnon raportteja tai tositteita
 • tositteiden, ostolaskujen ja palkka-aineistojen hyväksymismerkintöjä
 • pdf-muotoisia tasekirjoja
 • eTilinpäätöksen verolomakkeita
 • palkanlaskennan raportteja
 • tuloslaskelmia ja taseita
 • pää- ja päiväkirjoja
 • ALV-raportteja
 • reskontralistoja
 • tiliotteita
 • myynti- ja ostolaskuja liitteineen
 • palkkaerittelyjä
 • kuukausiyhteenvetoja
 • jne.

Arkistoon tallennetulla kirjanpidon arkistointiaineistolla voi porautua tuloslaskelmalta tai taseelta pää- ja päiväkirjan kautta aina tositteelle tai tiliotteelle asti. Arkistoidun laskun tai tositteen liitetiedostoineen voi avata tarkasteltavaksi internetselaimeen, ja asiakasyrityksen päättäjät voivat katsella Arkistoon tallennettua aineistoa vaivatta NetTikon Raportti -mobiilisovelluksella. Näin tiedon jakelu on helppoa, ja se on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Tikon-arkistointi täyttää kirjanpitolain ja KILA:n menetelmäohjeen vaatimukset.

Haluatko lisätietoja?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin myyntimme on sinuun pian yhteydessä.

Jätä yhteydenottopyyntö »