Parannamme Procountorin käytettävyyttä – käyttökatkos pe 24.11. klo 21 – la 25.11. klo 16

Finago ProcountorParannamme Procountorin käytettävyyttä, mistä aiheutuu käyttökatko perjantaina 24.11. klo 21 alkaen ja kestää lauantaihin 25.11. klo 16 saakka. Procountoriin ei pääse kirjautumaan tänä aikana. Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa mahdollista haittaa.

 

 

Version 22.0 uudet ominaisuudet

Verokorttien suorasiirto
Julkaisemme verokorttien suorasiirron, jolla voidaan pyytää verokorttitiedot 1.2. lähtien käytettäville verokorteille.
• Procountorista on nyt mahdollisuus tehdä verottajalle suorasiirtona pyyntö palkansaajien verokorttitiedoista. Suorasiirtona voi pyytää perusverokortit, jotka ovat voimassa 1.2. lähtien.
• Suorasiirtopyyntö voidaan tehdä niille henkilöille, joilla on henkilörekisterissä Hetu ja tilinumero sekä palkansaajan tietojen pakolliset kentät täydennetty.
• Kun verottajalta on saatu täydennetty suorasiirtopyyntö, käyttäjä pystyy itse päivittämään verokorttitiedot valitsemilleen palkansaajille. Palkansaajan tietoihin päivitetään oletuksena A-verokortti, mutta palkansaajan pyynnöstä voidaan B-vaihtoehto valita myöhemmin manuaalisesti.
• Suorasiirrolla ei voi pyytää muutosverokorttia. Mikäli palkansaaja haluaa käyttää muutosverokorttia, tulee palkansaajan tilata se itse.

Budjettien graafinen raportti
Johdon raportointiin on lisätty mahdollisuus vertailla tuloslaskelmaa sekä tasetta ympäristöön ladattuun budjettiin.

Matka-ja kululaskujen API-rajapinta
Matka- ja kululaskujen API-rajapinta mahdollistaa jatkossa matka- ja kululaskujen käsittelyn uutta Procountorin REST-rajapintaa hyödyntäen. Rajapinnan kautta voidaan lukea sisään tai lähettää ulos kolmannen osapuolen järjestelmään tiedot matkalaskuista.

Liitteiden käsittelyn uudistaminen ostolaskuille
Olemme uudistaneet liitteiden käsittelyn ensi vaiheessa ostolaskujen tositetyypille. Aikaisemmin liitteiden tiedot tuli käydä erikseen katsomassa avaamalla painike, josta aukesi liitteiden käsittelynäkymä. Nyt olemme tuoneet laskunäkymälle oikeasta yläkulmasta avattavan/suljettavan toiminnallisuuden, jolla voidaan tarkastella sekä laskun esikatselua että lisätä ja tarkastella laskulle tallennettuja liitteitä. Tämä helpottaa merkittävästi ostolaskujen liitteiden selaamista ja näkymältä voi myös valita, haluaako lisätä liitteitä tietokoneelta tai Procountorin dokumentit tai kuitit -näkymän kautta.

Palkkalaskelman palkkapäivän muuttaminen
Julkaisemme versiopäivityksessä toiminnallisuuden, jossa palkkalaskelman palkkapäivää voi muuttaa jälkikäteen.
Jos palkkalaskelmaa ei ole vielä ilmoitettu verottajalle OAV-ilmoituksella, voi palkkalaskelman päivämäärää muuttaa vielä palkan lähettämisen/maksamisen jälkeen. Tämä onnistuu painamalla nappia ”Change payday”/”Muuta palkkapäivää”, joka näkyy palkkalaskelmalla. Napin painamisen jälkeen palkkalaskelmalle voi asettaa uuden palkkapäivän ja tallentaa muutoksen, jos tietyt ehdot täyttyvät:
• Painike on näkyvissä vain palkkalaskelmilla, joita ei ole vielä ilmoitettu verottajalle
• Painiketta voi käyttää, jos palkka on tilassa, jossa sitä ei voi enää muokata (hyväksytty, lähetetty, maksettu, maksettu muualla)
• Painiketta ei ole näkyvissä, jos palkkalaskelma on tilassa ”kesken” tai ”mitätöity”
• Painiketta käyttämällä asetettava uusi palkkapäivä ei voi olla aikaisempi kuin palkkalaskelman maksupäivä on
• Painiketta käyttämällä asetettava uusi palkkapäivä ei voi myöskään olla kuukaudella, joka on jo ilmoitettu OAV-ilmoituksella
• Jos asetettava palkkapäivä on eri kuukaudella kuin palkkalaskelman päivämäärä on, antaa ohjelma huomautusviestin, joka huomauttaa palkkapäivän olevan toisella kuukaudella kuin laskelman päivämäärä on. Muutoksen voi kuitenkin edelleen tallentaa.

Kirjanpitoraporttien toiminnallisuudet
Olemme tehneet pienempiä parannuksia kirjanpitoraporttien toiminnallisuuteen. Esimerkiksi omassa räätäliraporttikaavassa mahdollista käyttää tyhjää riviä luettavuutta parantamaan.

 

Maintenance break due to version release

We will be updating Procountor starting from Friday 24 November 9 pm EEST with a new version update. Maintenance break will last until Saturday 25 November 4 pm EEST. Procountor can not be accessed during the time period of 24 November 21 pm to 25 September 4pm.

We apologize for the inconvenience this service break might cause.

 

New features in version 22.0

Direct transfer of tax cards
We are launching a direct tax card transfer service that can be used to request the details of tax cards valid from February 1.
You can now use Procountor to request the tax card details of employees directly from the Finnish Tax Administration. You can use the direct transfer function to request standard tax cards valid from February 1.
Direct transfer requests can be made for persons with an SSN and account number registered in the person register, provided that the employee’s mandatory data fields have been completed.
When the completed direct transfer request is received from the Finnish Tax Administration, the user will be able to update the tax card details of the selected employees. The A tax card will be updated in the user information by default, but this can be manually changed to the B option at a later date if so requested by the employee.
Direct transfer cannot be used to request a revised tax card. If an employee wishes to use a revised tax card, the employee must order the tax card him- or herself.

Budget report graph
The option to compare the income statement and balance sheet with a budget uploaded into the environment has been added to Management reporting.

Travel and expense invoice API
The travel and expense invoice API enables the processing of travel and expense invoices through Procountor’s new REST interface. The API can be used to import travel invoice information from third-party systems or export the information to such systems.

Attachment processing update for purchase invoices
Purchase invoices are the first receipt type to be updated with the new attachment processing flow. Previously, users had to inspect the attachments by clicking a button that opened the attachment processing view. Now, we have added a functionality for previewing the invoice and examining its attachments. The functionality is opened/closed from the top right corner of the invoice view. This makes browsing purchase invoice attachments significantly easier, and the view also allows users to add attachments from the computer or Procountor’s Documents or Receipts view.

Changing the paydays of salary slips
The version update includes a functionality for retrospectively changing the paydays of salary slips.
If the salary slip has not yet been reported to the Finnish Tax Administration with an own-initiative tax return, the salary slip’s date can be changed even after the salary has been sent/paid. The date is changed with the ”Change payday”/”Muuta palkkapäivää” button on the salary slip. After clicking the button, the user can set a new payday for the pay slip and save the change, provided that certain conditions are met:

 • The button is only visible on salary slips that have not been reported to the Finnish Tax Administration
  The button can be used if the salary has a status in which it cannot be edited any more (approved, sent, paid, paid elsewhere)
  The button will not be visible if the status of the pay slip is “unfinished” or “invalidated”
  The new payday set with the button cannot be earlier than the payment date of the salary slip
  The new payday set with the button also cannot be in a month that has already been reported with an own-initiative tax return
  If the payday being set is in a different month than the date of the salary slip, the program will notify the user with a message stating this. The change can still be saved, however.

Accounting report functionalities
We have made some minor improvements to the accounting report functionality. For example, empty rows can be used to improve the readability of customized report formulas.