Procountor ja Tikon syventävät yhteistyötä, jonka tavoite on palvella asiakkaitamme jatkossa entistä laaja-alaisemmin. Tiivistämällä yhteistyötä voimme tarjota asiakkaillemme monipuoliset, jokaisen yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin sopivat sähköisen taloushallinnon välineet.

Procountor ja Tikon ovat molemmat Accountor-konserniin kuuluvia, vahvoja sähköisen taloushallinnon ohjelmistotaloja. Toimimme osin samalla markkinasegmentillä, mutta täydennämme myös erinomaisesti toisiamme. Yhdessä saamme ohjelmistojen kehitystyöhön entistä enemmän voimaa ja kykymme palvella asiakkaita on yhä parempi. Lähivuosien tavoitteemme on vahvistaa merkittävästi resurssejamme asiakaskuntamme eduksi.

Yhteistyön tavoite on rakentaa yhteistarjooma, joka helpottaa Procountorin ja Tikonin ohjelmistojen yhteiskäyttöä tilitoimistoissa. Jatkossa asiakkaat voivat hankkia molempien yritysten tuotteita ja palveluita joustavasti ja käyttää niitä yhdessä. Myös markkinointi ja myynti palvelevat asiakkaita koko tuotetarjoaman osalta.

Yhteistyön lujittamiseksi suunnittelemme Procountorin ja Tikonin operatiivisten toimintojen yhdistämistä, silti molemmat tuotelinjat ominaan säilyttäen. Suunnitelman johdosta käynnistämme tänään yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Neuvotteluiden kohteena on yhdentymis- ja kasvusuunnitelma, johon ei sisälly henkilöstövähennyksiä. Vähennysten sijaan tavoiteltu kasvu tulee näkymään henkilöstön määrän lisääntymisenä ja mahdollisuutena palvella asiakkaitamme entistä paremmin.

Sekä Procountor että Tikon jatkavat omina tuotemerkkeinään oman ja yhteisen asiakaskuntansa palvelemista kuten tähänkin saakka, eikä muutos vaadi sinulta toimenpiteitä.

Procountorin ja Tikonin avulla hoidetaan yhteensä jo noin 120 000 suomalaisyrityksen taloutta. Se kertoo omaa tarinaansa siitä, että olemme onnistuneet luomaan tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakaskuntamme odotuksiin. Niin tulemme tekemään jatkossakin.

Keromme yhteistyömme tiivistymisestä lisää mahdollisimman pian, työmme edistyessä.

Ystävällisin terveisin
Procountor ja Tikon