Finago Friends – yhteinen suunta

Finago Friends on tuotekehitysyhteisö, joka on avoin kaikille Procountorin käyttäjille. Verkosto on Procountorin kehityksen palautefoorumi, jossa kerätään palautetta Procountorin kehityshankkeista ja niiden suunnasta.

Finago Friends -verkosto on Accountor Finagon ylläpitämä uusi asiantuntijaverkosto, jossa haluamme tuoda tuotekehityksen lähelle asiakasta.

Finago Friends -verkostoon ovat tervetulleita kaikki Procountorin käyttäjät, jotka ovat kiinnostuneita Procountorin kehityksestä ja haluavat antaa siitä palautetta. Ohjelmiston käyttökokemuksella ei ole merkitystä, mukaan toivomme erilaisista taustoista tulevia käyttäjiä, niin vasta-alkajia kuin konkariosaajiakin.

Finago Friends -verkosto toimii niin, että olemme verkoston jäseniin yhteydessä ajoittain Procountorin tuotekehityshankkeiden ollessa käynnissä. Kaikkia verkostossa mukana olevia ei kontaktoida jokaisessa hankkeessa, jotta yhteydenottoja ei tule liian usein. Eikä hätää: jos yhteydenottomme osuu hankalaan kiireaikaan tai tuotekehitysprojekti on sellainen, jossa oma kokemus ja osaaminen eivät kohtaa, pyyntöön voi aina vastata ei kiitos, ja tulla mukaan seuraavalla kerralla.


Miten keräämme palautetta verkostolta?

Käyttämiämme menetelmiä ovat kehityshankkeesta riippuen mm.

  • Tutkimukset
  • Haastattelut / ryhmähaastattelut
  • Tarkkailuvierailut
  • Käytännön toiminnan analyysi
  • Pilotointi
  • Työpajat

Lisäksi järjestämme verkoston jäsenille tapahtumia, joiden sisältöä ovat mm. tuotekehitykseen liittyvät paneelikeskustelut, yhteiskehittely (co-creation) ja työpajat.

Tule mukaan Finago Friends -verkostoon

finago friends sydän - yhteinen suunta
Liity mukaan nyt! »