Ohjelmiston kuvaus

Nepton – nykyaikainen työajanseuranta ja monipuoliset käyttötavat  
 
Neptonin monipuoliset työajanseurannan ominaisuudet helpottavat päivittäistä toimintaa ja vähentävät merkittävästi manuaalisia välivaiheita. Työntekijät voivat kirjata mm. lomat, poissaolot, sairauslomat, kilometrit, päivärahat, kommentit, työtehtävät ja projektit suoraan palveluun. Esimiehelle esitetään hyväksyttäväksi automaattisesti laskettu palkka-aineisto työaikakirjauksista. Hyväksynnän jälkeen aineisto voidaan siirtää palkanlaskennan järjestelmään. Palvelu tuottaa kattavat lakisääteiset työaikaraportit.  
 
Nepton työajanseuranta tulkitsee käytetyn työehtosopimuksen mukaisesti työntekijöiden työajan. Ei manuaalista laskentaa eikä palkkalajien käsinkirjaamista. Tulkittu työaika voidaan siirtää Procountoriin ja Tikoniin.  
 
Työajanseurannan järjestelmään voidaan asettaa useita eri työehtosopimuksen laskentasääntöjä sekä yrityskohtaiset käytännöt. Järjestelmässä voi olla eri työajantulkinnan säännöt eri työntekijäryhmille samanaikaisesti. Ohjelma laskee automaattisesti halutun työehtosopimuksen mukaisesti päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset yhteenvedot. Työajanseuranta näyttää lisät ja palkan perusteet halutulta aikaväliltä päivä-, viikko-kuukausikohtaisesti omina riveinään. Laskentaan pystytään merkitsemään lisät, korotukset ja edut kuten ilta- ja yötyölisät ja paljon muuta.  
 
Nepton automatisoi  
• Palkkalajit  
• Ylityöt  
• Lisät ja korotukset  
• Vuosilomat  
• Jaksotyöt  
• Paikalliset laskutavat  
• Tarvittaessa työajantulkinta useiden eri työehtosopimuksien mukaan eri työntekijäryhmille   


Integraation kuvaus

Neptonista voidaan siirtää työehtosopimus ja paikalliset sopimukset huomioiden palkka-aineisto, työntekijätietoa sekä työn kohdennustieto Procountoriin ja Tikoniin palkanlaskentaa varten. Tietojen siirto tapahtuu siirtotiedoston avulla.Kysy lisää!

040-6694992

[email protected]

Yhteydenottopyyntö

Lähetämme viestisi yhteistyökumppanille

Toivon yhteydenottoa*: