Taloushallinnon akatemiat

Taloushallinnon akatemiat on suunnattu kaikille yrityksien Procountor-käyttäjille ja tilitoimistojen kirjanpitäjille.

Yrityksille on tarjolla yrityskäyttäjän Procountor akatemia, jonka avulla yrityskäyttäjä pystyy päivittämään osaamisen Procountor-ohjelmistosta nykypäivään. Tilitoimistojen kirjanpitäjille on tarjolla vastaavanlainen Sähköisen taloushallinnon akatemia, jonka avulla kirjanpitäjä pystyy päivittämään osaamisensa nykyaikaiseksi advisor-kirjanpitäjäksi.

Kirjanpitäjille on lisäksi tarjolla Advisor Jatko -akatemia ja Procountor Palkka -akatemia, joiden avulla kirjanpitäjä voi osaamistaan syventää.

Kaikki akatemiat ovat maksuttomia!

Mikä on sähköisen taloushallinnon akatemia?

Sähköisen taloushallinnon akatemia yrityksille

Sähköisen taloushallinnon akatemia on yrityskäyttäjille suunnattu koulutuskokonaisuus, jossa koulutetaan yrityskäyttäjien tietotaito Procountorista nykypäivään. Yrityskäyttäjien akatemian koulutuskokonaisuus on jaettu kolmeen osa-alueeseen.

Koulutuksen ensimmäisessä vaiheessa paneudutaan katsomaan tulevaisuuden näkymiä, jossa tarkastellaan yritysten ja työelämän muutoksia tulevaisuudessa. Toisessa vaiheessa syvennytään Procountor-ohjelmiston käyttöönottoon ja Procountorilla taloushallinnon asioiden hoitamiseen. Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa paneudutaan kannattavuuksien haasteisiin, jonka jälkeen akatemia päättyy.

Viimeisen koulutusosuuden jälkeen kaikille akatemian suorittaneille jaetaan henkilökohtaiset Procountor sähköisen taloushallinnon osaaja -sertifikaatit.

Sähköisen taloushallinnon akatemia tilitoimistoille

Sähköisen taloushallinnon akatemia on tilitoimistoille suunnattu koulutuskokonaisuus, jossa koulutetaan tilitoimistojen kirjanpitäjät advisor-kirjanpitäjiksi sekä syvennetään sähköisen taloushallinnon osaamista. Akatemian koulutuskokonaisuus jalkautuu neljään osa-alueeseen, jossa keskipisteenä on Procountor-ohjelmiston koulutus ja sillä työskentely.

Koulutuksen ensimmäisessä vaiheessa perehdytään sähköisen taloushallinnon käytännön asioihin sekä tilitoimisto toimialan tulevaisuuden muutoksiin. Toisessa vaiheessa syvennytään Procountor-ohjelmiston käyttöönottoon ja ohjelmiston kanssa työskentelyyn kirjanpitäjän näkökulmasta. Kolmannessa vaiheessa keskitytään kehittämään liiketoimintaa myynnillisestä näkökulmasta.

Akatemia päättyy kirjanpitäjien sertifiointi- ja advisor-kokeisiin, jonka jälkeen kaikille akatemian suorittaneille jaetaan näistä kahdesta testistä henkilökohtaiset sertifikaatit.

Akatemian hyötyjä yritykselle

  • Maksutonta Procountor-koulutusta yrityskäyttäjän tarpeisiin
  • Akatemia järjestetään etäkoulutuksena
  • Procountor Taloushallinto -ohjelmiston osaamisen päivittäminen
  • Koulutuksen suorituksesta saa Procountor sähköisen taloushallinnon osaaja -sertifikaatin

Akatemian hyötyjä tilitoimistoille

  • Maksutonta Procountor-koulutusta kirjanpitäjän tarpeisiin
  • Uusilla Procountor-käyttäjillä mahdollisuus koulutusstipendiin
  • Akatemia järjestetään etäkoulutuksena
  • Koulutuksen suorituksesta saa Procountor sertifioinnin ja Advisor-sertifikaatin


Ilmoittaudu akatemiaan mukaan!

Yrityksille

Sähköisen taloushallinnon akatemia yrityksille

tilitoimistoille

Sähköisen taloushallinnon akatemia tilitoimistoille