Kannattavuutta sähköisillä taloushallinnon prosesseilla

Mitä olet mieltä prosesseista? Oletko prosessien innokas kannattaja ja nouseeko kylmä hiki otsalle jo pelkästä ajatuksesta?

Toimiva prosessi on parhaimmillaan hyvä muistin tuki: kun hoidat tehtävän prosessin mukaan, voit olla varma, että mikään ei unohdu. Toisesta näkökulmasta ajateltuna tiukassa prosessissa ei tilaa luovuudelle ole, vaikkei tämä kiveen hakattu totuus ole. Prosessin vaiheiden sisällä luova tekeminen saattaa olla jopa pääosassa.

Tilitoimistoissa on totuttu prosesseihin. Sähköinen taloushallinto ja sen myötä automaatio vähentävät manuaalista tallennustyötä. Monet tallennustyötä vaatineet prosessit voidaan automatisoida täysin tai osittain. Automaatiota sisältävä prosessi on näkyvä ja virtaviivainen.