Saako rahalla onnea?

Mitä ajattelet rahasta? Mihin käytät rahaa, ohjaako raha toimintaasi? Tilitoimistopäiväämme keynote-puhujaksi tuleva psykoterapeutti Maaret Kallio pohtii uusimmassa asiakaslehtemme Pilven haastattelussa suhdettaan rahaan. Maaret kertoo, että ryhtyessään täysipäiväiseksi yrittäjäksi hänen suhteensa rahaan muuttui, kun hän yrittäjänä myy ennen kaikkea aikaansa. Entä mitä Maaret ajattelee, voiko rahalla ostaa onnea?

GDPR ennen muita

Blogiin on koottu  lukujoiden suosikit maalis-huhtikuussa. Mikä kiinnosti, mitä luettiin eniten? Teemana kirjoituksissa oli kumppanuus, jota käsiteltiin monenlaisista näkökulmista ajankohtaisilla aiheilla höystettynä. Ei ehkä kovin yllättävää, mutta lukijoiden suosikiksi nousi kirjoitus EU:n tietosuoja-asetuksesta eli GDPR:stä. Aihe onkin ajankohtaista ajankohtaisempi, lähestyyhän 25.5., jolloin asetusta aletaan soveltaa, meitä vauhdilla. Enää pari viikkoa, ja yritysten prosessien tulee olla kunnossa, jotta asetuksen vaatimukseen voidaan vastata.
Mitä muuta luettiin? Blogissa kirjoitusten TOP 3.

Kuinka tulorekisteri vaikuttaa Tikon-ohjelmistoon?

Tulorekisteri on pian täällä ja vaikuttaa isosti erityisesti palkkahallinnossa työskentelevien työrytmiin, kun ilmoittamisen tahti muuttuu. Kaikki vuoden 2019 alusta lähtien maksetut palkat ja palkkiot, työkorvaukset sekä verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset ja muut ansiotulot tulee ilmoittaa tulorekisterin sähköiseen tietokantaan maksu- ja maksunsaajakohtaisesti. Ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa. Kustannusten korvaukset täytyy ilmoittaa siitäkin huolimatta, ettei rahapalkkaa makseta.
Kuluvan vuoden aikana Tikoniin tehdään  tulorekisteri-ilmoittamisen vaatimat perustietomuutokset. Lisäksi siihen tuodaan mahdollisuus muodostaa ja lähettää palkkatietoilmoitukset sekä työnantajan erillisilmoitukset suoraan rajapinnan kautta tulorekisteriin. Muutokset julkaistaan vaiheittain kesäkuussa ja marraskuussa.

Sopivan tilitoimiston valinta yritykselle

Yrityksen perustamis- tai alkuvaiheessa aloittavan yrittäjän mielessä pyörii tyypillisesti monenlaisia kysymyksiä. Vaikka tietoa on paljon, kokonaiskuvan saaminen saattaa olla vaikeaa. Yksi olennainen, ratkaistava kysymys on yritystoiminnan perustan, taloudenhoidon, järjestäminen. Mistä löydän parhaan kumppanin talousasioiden hoitoon? Mihin valinnassa kannattaa kiinnittää huomio?

Lue lisää Finagon blogista.

Procountorin tietokantaprojektin kuulumiset

Procountorista julkaistiin versio 23 reilu kuukausi sitten. Päivityksessä tuotiin käyttäjien iloksi ja hyödyksi jälleen monia toivottuja, uusia ominaisuuksia, esimerkiksi lisää graafisia raportteja.

Yhtä lailla paljon tapahtui myös käyttäjiltä näkymättömissä. Uudistukset ovat osa viime syksynä käynnistettyä isoa hanketta, joka tähtää koko Procountorin tietokanta-arkkitehtuurin uudistamiseen. Myös viime päivityksen muutokset olivat osa tätä kokonaisuutta. Projekti on edennyt hyvin alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Tarvittavista muutoksista on tehty nyt kolme neljäsosaa, ja projekti valmistunee kesäkuussa.

Yksi on pysyvää, verotuksen muutokset

Millaisia muutoksia verotukseen on tulossa vielä kuluvan vuoden aikana? Mitä ensi vuosi 2019 tuo tullessaan? Siirtyykö katse Verohallinnon uuden pääjohtajan myötä aiempaa tiukemmin myös järjestelmiin lakiuudistusten rinnalla? Näitä kysymyksiä avasi verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtaja Tomi Peltomäki webinaarissamme.

Lähiaikojen muutoksiin lukeutuvat esimerkiksi sairausvakuutusmaksun palautusmenettely, ennakonkanto ja verotuksen joustava valmistuminen. Myös paljon esillä ollut Kansallinen Tulorekisterihanke etenee, ja Tulorekisteri otetaan käyttöön ensi vuoden alusta lähtien. Erityisesti palkanlaskennan kenttää sen tulo uudistaa merkittävästi.

Yritystä perustamassa? Kirjanpidon velvollisuudet heti haltuun

Mitä kirjanpidolla tarkoitetaan? Onko tilinpäätös kaikille pakollinen? Mitä tietoja myyntilaskulla täytyy olla? Kuka on ALV-velvollinen? Mikä on YEL? Aloittelevan yrittäjän tai yritystoimintaa suunnittelevan kysymysviidakko on tiheä eikä maasto aina kovin helppokulkuinen.
Tuoreen yrittäjän mielessä pyörii tyypillisesti monia kysymyksiä. Vaikka erilaista ja -tasoista tietoa löytyy monesta lähteestä, kokonaiskuvan hahmottaminen saattaa olla hankalaa ja aikaa vievää.

GDPR ja tilitoimistot

GDPR:n eli EU:n tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyy pian, toukokuun 25. päivä, jonka jälkeen kaiken asetukseen liittyvän täytyy olla yrityksissä valmiina. Miten tilitoimiston tulee valmistautua asetukseen? Riikka Lehtinen käsitteli webinaarissamme tietosuoja-asetusta perinpohjaisesti tilitoimiston näkökulmasta. Selvennystä saivat paljon esillä olevat käsitteet, kuten rekisteröity, rekisterinpitäjä tai käsittelijä. Lehtinen kertasi, mitä kaikkea jatkossa on otettava huomioon palkkahallinnon ulkoistuksissa,  mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet, mitä tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan ja kuinka siihen tulee varautua.
Lue blogista, mitä ennen 25.5. on oltava tehtynä. Oletteko jo valmiina vai onko jotain vielä kesken? Webinaarin osallistujat saivat avukseen valmiita dokumenttipohjia valmistelutyötä helpottamaan. Pohjat saa ladattua blogista löytyvästä linkistä maksutta.

Hanke Tulorekisteristä etenee

Finago on mukana Kansallisen Tulorekisterin sidosryhmätestauksessa. Olemme päässeet tähän mennessä kokeilemaan rajapintaa sekä varmenteen noutoa. Varmenteen nouto onnistuu nyt, ja seuraavaksi teemme töitä, jotta saamme hyödynnettyä varmennetta ilmoitusten lähettämisessä.
Varmenteen ja rajapinnan tekemisen yhteydessä olemme työstäneet työnantajan erillisilmoitusta. Huhtikuun aikana vuorossa on palkkatietoilmoitus, jolla ilmoitetaan maksetut palkat ja muut suoritukset tulonsaajakohtaisesti viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. Palkkatietoilmoituksen työstäminen tulee olemaan ajallisesti varmenteen noutoa pidempi prosessi, sillä ilmoitettavien tietokenttien lukumäärä on isohko. Osa tiedoista muodostetaan ilmoitukselle sitä luotaessa ja osa tulee suoraan palkkalistan ja palkkalaskelmien kautta. Tiedot muodostuvat pakollisista, ehdollisesti pakollisista sekä vapaaehtoisista tiedoista.

Verkostojen ja partnereiden voimaa

Kumppanuusmalli on Finagolla koko toiminnan kattoteema. Meidän pilvipalveluina toimivat ohjelmistomme mahdollistavat tasokkaiden taloushallintopalvelujen tuottamisen tilitoimistoille ja tästä kaikesta hyötyvät yhtä lailla myös loppuasiakkaat, yritykset, joille tuotetaan ajantasaista taloustietoa päätösten tueksi. Kaikki auttavat toisiaan ja saavat yhteistyöstä voimaa.

Konkreettinen esimerkki yhteistyöstämme tilitoimistojen kanssa on partneriohjelmamme, johon on tavoitteelliset sähköiseen taloushallintoon tähtäävät vaatimukset mutta jokaisella partneritasolla merkittäviä etuja. Sähköistämme yhdessä taloushallintoa askel kerrallaan. Hyvänä kohtaamispaikkana toimii vasta lanseerattu suomentilitoimistot.fi-sivustomme, jossa yrittäjät voivat hakea itselleen sopivaa tilitoimistokumppania.

Verkostoitumismahdollisuuksia tarjoavat muun muassa maksuttomat asiakastilaisuutemme. Seuraava taloushallinnon ammattilaisille suunnattu tapahtuma on suosittu Tilitoimistopäivä, joka on ollut monena vuonna peräkkäin täyteen varattu. Päivä kannattaa varata jo kalenteriin, 24.5., ja ilmoittautuminen hoitaa ensi tilassa. Keynote-puhujana tilaisuudessa on tänä vuonna Maaret Kallio, joka tarjoilee kuulijoille lempeitä mutta lujia sanoja työelämästä ja siinä jaksamisesta. Päivään Italiasta aurinkoa tuo juontaja Ella Kanninen.

Lue lisää Finagon blogista.