Paljon Onnea Tilitoimisto Vahtivuori – Finagon uusi Platina-tason kumppani!

Paljon onnea Tilitoimisto Vahtivuori – Finagon partneriohjelman uusi Platina-tason kumppani!

Finagon partneriohjelma on kehitetty tilitoimistojen liiketoiminnan ja sähköisen taloushallinnon osaamisen kasvattamista varten. Partneriohjelman avulla tilitoimiston henkilöstön osaaminen kehittyy ja tilitoimisto voi saada uusia asiakkaita. (lisää…)

Paljon onnea Tilin Takojat Oy:lle siirtymisestä partneriohjelmamme Kulta-tasolle!

Paljon onnea Tilin Takojat Oy:lle siirtymisestä partneriohjelmamme Kulta-tasolle!

Finagon partneriohjelma on kehitetty tilitoimistojen liiketoiminnan ja sähköisen taloushallinnon osaamisen kasvattamista varten. Partneriohjelman avulla tilitoimiston henkilöstön osaaminen kehittyy ja tilitoimisto voi saada uusia asiakkaita. (lisää…)

Paljon onnea Premium Accounting -tilitoimistolle siirtymisestä partneriohjelmamme Platina-tasolle!

Paljon onnea Premium Accounting -tilitoimistolle siirtymisestä partneriohjelmamme Platina-tasolle!

Finagon partneriohjelma on kehitetty tilitoimistojen liiketoiminnan ja sähköisen taloushallinnon osaamisen kasvattamista varten. Partneriohjelman avulla tilitoimiston henkilöstön osaaminen kehittyy ja tilitoimisto voi saada uusia asiakkaita. (lisää…)

Lämpimät onnittelut Faktucon Oy:lle – Finagon uudelle Kulta-partnerille!

Paljon onnea Faktucon Oy:lle Kulta-partneritilitoimiston tason saavuttamisesta!!

Finagon partneriohjelma on kehitetty tilitoimistojen liiketoiminnan ja sähköisen taloushallinnon osaamisen kasvattamista varten. Partneriohjelman avulla tilitoimiston henkilöstön osaaminen kehittyy ja tilitoimisto voi saada uusia asiakkaita.
(lisää…)

Paljon onnea Tilikallio Oy:lle siirtymisestä Finagon Partneriohjelman Kulta-tasolle!

Paljon onnea Tilikallio Oy:lle Kulta-partneritilitoimiston tason saavuttamisesta!

Finagon partneriohjelma on kehitetty tilitoimistojen liiketoiminnan ja sähköisen taloushallinnon osaamisen kasvattamista varten. Partneriohjelman avulla tilitoimiston henkilöstön osaaminen kehittyy ja tilitoimisto voi saada uusia asiakkaita.

(lisää…)

Onnittelut Taloushallinnon Ratkaisutoimisto Oikia Oy:lle siirtymisestä Finagon Partneriohjelman Kulta-tasolle!

 

Paljon onnea Taloushallinnon Ratkaisutoimisto Oikia Oy:lle Kulta-partneritilitoimiston tason saavuttamisesta!

Finagon partneriohjelma on kehitetty tilitoimistojen liiketoiminnan ja sähköisen taloushallinnon osaamisen kasvattamista varten. Partneriohjelman avulla tilitoimiston henkilöstön osaaminen kehittyy ja tilitoimisto voi saada uusia asiakkaita.

(lisää…)

Yksinyrittäjien maksuperusteinen kirjanpito on edistynyt hitaasti

Yksinyrittäjien maksuperusteinen kirjanpito on edistynyt hitaasti

Maksuperusteisen kirjanpidon tarjoaminen on ollut tähän saakka kannattamatonta tilitoimistoille

Pienten yritysten, joiden liikevaihto jää alle puolen miljoonan, on ollut mahdollista tehdä kirjanpitonsa maksuperusteisesti 1.1.2017 lähtien. Tavoitteena on ollut yrityksen maksuvalmiuden parantaminen, koska laskujen maksuajat ovat yritysten välisessä laskutuksessa pidentyneet, mikä hankaloittaa monen yksinyrittäjän liiketoimintaa. Maksuperusteisuus ei kuitenkaan ole yleistynyt, vaan edelleen yksinyrittäjät ovat painineet sen ongelman kanssa, että verottaja odottaa verotilityksiä, vaikkei yrittäjä vielä ole saanut tililleen maksua myymästään tuotteesta tai palvelusta.

Muutos oli yksinyrittäjien kannalta merkittävä. Miksi maksuperusteista kirjanpitoa ei ole tähän mennessä hyödynnetty laajasti yksinyrittäjien kentässä, vaan saman painin maksuvalmiuden kanssa on annettu jatkua?

”Uudistuksen jälkeen odotin, että maksuperusteisuus muuttaisi koko kirjanpidon kentän ja toisi yksinyrittäjille kaivatun parannuksen maksuvalmiuteen. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Nyt lanseerattu uusi tuote, Finago Solo, on tehnyt sen, mitä lainsäädännön uudistuksen odotettiin tuovan tulleessaan pari vuotta sitten voimaan astuessaan”, sanoo tilitoimistoyrittäjä Reijo Nissinen.

Maaliskuussa markkinoille tullut Finago Solo mahdollistaa tilitoimistolle järkevän palvelumallin, jota tarjota yksinyrittäjille. Useiden pienten yritysten kirjanpidon tekeminen kuukausittain on ollut tilitoimistoille työlästä ja kannattamatonta. Sooloyrittäjä kun on saattanut tuoda kenkälaatikollisen kuitteja kerran kuussa tilitoimistoonsa, ja kirjanpitäjän tehtävänä on ollut käydä kasa läpi ja tallentaa kaikki kirjanpitoon. On helppo ymmärtää, etteivät tilitoimistot ole halunneet tarjota katteetonta, työtunteja runsaasti vaativaa palvelua yksinyrittäjille.

Finago Solossa toimintamalli on erilainen kuin markkinoiden tähänastiset ratkaisut. Sooloyrittäjä ei jää yksin kirjanpidon kiemuroidensa kanssa, koska robotti ei tee kirjanpitoa, vaan ohjelmisto auttaa sooloyrittäjää toimittamaan kaiken tarvittavan oikeassa muodossa taloushallinnon ammattilaiselle. Palvelun hinnoittelu ja sisältö on helppo sopia yrittäjän kanssa, jonka ei enää tarvitse arvailla, kuinka paljon hänen kirjanpitonsa kuukausittain maksaa.

”Finago Sololla on erinomaiset mahdollisuudet mullistaa kirjanpidon ja koko taloushallinnon tekeminen yksinyrittäjien osalta. Uskon, että lainsäädännön hyvää tavoitellut uudistus, joka sallii maksuperusteisen kirjanpidon soveltamisen aiempaa laajemmin, lähtee vihdoin lentoon. Tällä on toivottavasti pitkälle ulottuvat vaikutukset koko Suomen talouteen, ovathan yksinyrittäjät maamme kasvun moottoreita”, sanoo Accountor Finagon strategiajohtaja Kyösti Järnefelt.

Lisätietoja Finago Solo -ohjelmistosta: https://finago.com/fi/taloushallinto/laskutusohjelma-pienyritykselle-verkossa/

Lisätietoja: Chief Strategy Officer Kyösti Järnefelt, Accountor Finago Oy

[email protected], p. 040 517 0026

Paljon onnea Soluva – uusi Finagon Platina-partneri!

Procountorin Platina-partnerien määrä kasvoi  yhdellä, kun Soluva saavutti Platina-partneritilitoimiston tason! Lämpimät onnittelut Soluvalle korkeimman partneritilitoimistotason saavuttamisesta!

Platina-partnerit ovat tilitoimistokentän edelläkävijöitä, jotka tarjoavat sähköisen taloushallinnon ratkaisuja tiiviissä yhteistyössä Finagon kanssa. Tilitoimiston omat palvelut ja Finagon tuotteet muodostavat asiakasyritysten liiketoimintaa ja menestymistä tukevan kokonaisuuden. Platina-partnerit hallitsevat Procountor-ohjelmiston käytön erinomaisesti, osaavat vetää käyttöönottoprojekteja ja kouluttaa asiakkaitaan ohjelmiston käytössä.
(lisää…)

Paljon onnea Satakunnan Yritystili – uusi Finagon Kulta-partneri!

Jälleen uusi Kulta-partneri! Lämpimät onnittelut Satakunnan Yritystilille Kulta-partneritilitoimiston tason saavuttamisesta!!

Partneriohjelmamme on suunnattu dynaamisille tilitoimistoille, jotka haluavat täydentää palveluvalikoimaansa Procountor-ohjelmistolla ja pysyä sähköisen taloushallinnon osaamisen kärjessä. Kulta-partnerit ovat Finagon aktiivisia yhteistyökumppaneita, Finago ja Kulta-partnerit  tekevät myös myynti- ja markkinointiyhteistyötä.
(lisää…)

Accountor vahvistaa entisestään tietoturvaprosessejaan

Accountor vahvistaa entisestään tietoturvaprosessejaan. Palvelemme asiakkaitamme entistäkin tietoturvallisemmin.

Accountor on sitoutunut kehittämään tietoturvaprosessejaan tarjotakseen parasta tietoturvaa asiakkailleen.

Accountorin asiakas, jolla on voimassaoleva käyttäjätunnus huomasi haavoittuvuuden yhdessä käyttäjähakemistoistamme. Haavoittuvuuden paikallistaminen oli vaikeaa. Asia huomattiin maanantaina 28.1. Asian välittömässä selvityksessä varmistui, että liikesalaisuuksiin ei päästy ja tietoturva-asetusten korjaavat toimenpiteet saatiin suoritettua jo seuraavana päivänä, tiistäina 29.1. Tapahtuman seurauksena Accountor pystyi estämään riskin  nopeasti samalla nostaen palvelun tietoturvatasoa.

”Tämä tapaus auttoi meitä kehittämään tietoturvaprosessejamme entisestään. Suoritimme laajan selvityksen ulkopuolisen kyberturvakumppanimme kanssa ja vahvistimme palvelinympäristöämme. Me jatkamme työtämme paremman tietoturvanäkyvyyden lisäämiseksi, jotta voimme etukäteen torjua ja havaita tämänkaltaisia haavoittuvuuksia”, kertoo toimitusjohtaja Niklas Sonkin.

Accountor kehittää jatkuvasti tietoturvaansa. Ulkoisia kyberturvakumppaneita käytetään säännöllisesti ja auditointeja tehdään ympäristöjen arviointiin.

Suhtaudumme kaikkiin tietoturvallisuuteen liittyviin asioihin erittäin vakavasti ja olemme sitoutuneita tarjoamaan tietoturvallisia palveluita ja järjestelmiä myös tulevaisuudessa.

Kiitämme aktiivisia asiakkaitamme yhteistyöstä saavuttaaksemme tavoitteemme tietoturvahyökkäysten ehkäisemiseksi sekä tietoturvallisuuden tason edelleen kehittämiseksi.

Lisätietoja tietoturvaprosesseistamme saat osoitteesta [email protected].

**

Accountor has further strengthened its information security. We serve our customers in an even more secure manner.

Accountor is devoted to develop its security processes in order to provide the utmost security for its customers.

Accountor’s existing customer with legitimate access rights noticed a vulnerability in one of the user directories. The vulnerability was difficult to locate. It was detected on Monday 28th of January. Immediate investigations of the incident confirmed that no business secrets were accessed and the corrective actions of the security settings were completed already the next day, on Tuesday 29th of January. As a result, Accountor was able to mitigate the risk quickly with an increased security level within the service.

“This incident enabled us to further develop our security processes. We conducted a wide investigation with an external cyber security partner and we have further strengthened our server environment and will continue our work to increase our visibility to prevent and detect such vulnerabilities,” says CEO Niklas Sonkin.

Accountor is continuously developing its information security. External cyber security partners are used on regular basis and audits are conducted to assess the environment.

We take all security issues very seriously and are committed to offer secure services and systems also in the future.

We are thankful for our active customers for all collaboration in this common goal to prevent all security related attacks and improve our security standards further.

For more information about our security processes, please contact [email protected]