Accountor vahvistaa entisestään tietoturvaprosessejaan

Accountor vahvistaa entisestään tietoturvaprosessejaan. Palvelemme asiakkaitamme entistäkin tietoturvallisemmin.

Accountor on sitoutunut kehittämään tietoturvaprosessejaan tarjotakseen parasta tietoturvaa asiakkailleen.

Accountorin asiakas, jolla on voimassaoleva käyttäjätunnus huomasi haavoittuvuuden yhdessä käyttäjähakemistoistamme. Haavoittuvuuden paikallistaminen oli vaikeaa. Asia huomattiin maanantaina 28.1. Asian välittömässä selvityksessä varmistui, että liikesalaisuuksiin ei päästy ja tietoturva-asetusten korjaavat toimenpiteet saatiin suoritettua jo seuraavana päivänä, tiistäina 29.1. Tapahtuman seurauksena Accountor pystyi estämään riskin  nopeasti samalla nostaen palvelun tietoturvatasoa.

”Tämä tapaus auttoi meitä kehittämään tietoturvaprosessejamme entisestään. Suoritimme laajan selvityksen ulkopuolisen kyberturvakumppanimme kanssa ja vahvistimme palvelinympäristöämme. Me jatkamme työtämme paremman tietoturvanäkyvyyden lisäämiseksi, jotta voimme etukäteen torjua ja havaita tämänkaltaisia haavoittuvuuksia”, kertoo toimitusjohtaja Niklas Sonkin.

Accountor kehittää jatkuvasti tietoturvaansa. Ulkoisia kyberturvakumppaneita käytetään säännöllisesti ja auditointeja tehdään ympäristöjen arviointiin.

Suhtaudumme kaikkiin tietoturvallisuuteen liittyviin asioihin erittäin vakavasti ja olemme sitoutuneita tarjoamaan tietoturvallisia palveluita ja järjestelmiä myös tulevaisuudessa.

Kiitämme aktiivisia asiakkaitamme yhteistyöstä saavuttaaksemme tavoitteemme tietoturvahyökkäysten ehkäisemiseksi sekä tietoturvallisuuden tason edelleen kehittämiseksi.

Lisätietoja tietoturvaprosesseistamme saat osoitteesta [email protected].

**

Accountor has further strengthened its information security. We serve our customers in an even more secure manner.

Accountor is devoted to develop its security processes in order to provide the utmost security for its customers.

Accountor’s existing customer with legitimate access rights noticed a vulnerability in one of the user directories. The vulnerability was difficult to locate. It was detected on Monday 28th of January. Immediate investigations of the incident confirmed that no business secrets were accessed and the corrective actions of the security settings were completed already the next day, on Tuesday 29th of January. As a result, Accountor was able to mitigate the risk quickly with an increased security level within the service.

“This incident enabled us to further develop our security processes. We conducted a wide investigation with an external cyber security partner and we have further strengthened our server environment and will continue our work to increase our visibility to prevent and detect such vulnerabilities,” says CEO Niklas Sonkin.

Accountor is continuously developing its information security. External cyber security partners are used on regular basis and audits are conducted to assess the environment.

We take all security issues very seriously and are committed to offer secure services and systems also in the future.

We are thankful for our active customers for all collaboration in this common goal to prevent all security related attacks and improve our security standards further.

For more information about our security processes, please contact [email protected]