Fælles brug

Med elektronisk økonomistyring har virksomheden og regnskabskontoret adgang til det samme system. Mapper er ikke nødvendige længere, og kommunikation bliver lettere og giver mulighed for at få endnu bedre service fra regnskabskontoret.

Samarbejde uden mapper

Procountor giver virksomheden det bedst mulige resultat i samarbejde med et kvalificeret regnskabskontor. Hvor virksomheden og regnskabskontoret begge tidligere anvendte deres egne systemer, tilbyder Procountor en fælles elektronisk økonomistyrings-softwareløsning, der bruges af begge.

Samarbejde uden mapper

Med Procountor har virksomheden og regnskabskontoret altid adgang til de samme data. Alle salgsfakturaer sendes fra Procountor, købsfakturaer modtages direkte i Procountor, og kvitteringer gemmes direkte i det samme system. Med kontoudtog modtaget direkte i softwaren, er regnskabsføreren ikke nødt til at sende bilag og fakturaer separat til kontoen. Regnskabsføreren og regnskabskontoret vil have mere tid til at diskutere forretningstal, der er væsentlige for virksomheden.

Fleksibelt arbejde

Procountor muliggør fleksibel arbejdsdeling mellem virksomheden og regnskabskontoret. Arbejdsdelingen mellem regnskabskontoret og virksomheden kan defineres fra sag til sag, og økonomistyringsopgaver kan let deles og arbejdsdelingen kan ændres fleksibelt direkte i softwaren.

Regnskabskontoret som økonomidirektør

Iværksættelsen af elektroniske økonomistyring gør det muligt for virksomheder at modtage bedre regnskabskontorservice. Det er let for regnskabsføreren at hente økonomiske data på et par sekunder, som f.eks den foregående måneds resultatopgørelse eller individuelle produktdata. Diskussionen med den regnskabskontoret fokuserer mere på at lede virksomhedens økonomi end på manglende kvitteringer. Alle de vigtigste økonomiske rapporter er altid til rådighed for virksomheden direkte fra softwaren.

Fra regnskabskontorets synspunkt bliver arbejdet betydeligt lettere, med fakturaer og andre bilag modtaget til tiden. Regnskabskontoret kan effektivt udnytte automatisering af regnskabsarbejdet og mindske antallet af manuelle fejl. Med hurtig og effektiv software er det let for regnskabskontoret at yde økonomiske rådgivningstjenester.

At skifte regnskabskontor

Ethvert skift af regnskabskontor er ekstremt let for en virksomhed, der bruger Procountor. Alt hvad der kræves er at oprette et bruger-id/id til det nye regnskabskontor i virksomhedens miljø. Det nye regnskabskontor kan fortsætte regnskaberne umiddelbart efter at have modtaget adgang til virksomhedens miljø.