Elektronisk driftsmodel for regnskabskontorer

Procountor and a competent accounting office together provide the best possible result for your company. Instead of the customer and accounting office maintaining their own systems, Procountor now provides a financial management software that can be used jointly.

Fælles software for kunden og regnskabskontoret

Økonomistyringssoftware, der i fællesskab anvendes af en virksomhed og regnskabskontoret forbedrer samarbejdet og gør arbejdsdelingen lettere. Informationsstrømmen bliver hurtigere, og regnskabskontoret kan tilbyde sine kunder endnu bedre service. Kunden kan behandle salgs- og købsfakturaer samt andre bilag, mens dataene overføres nemt til regnskabskontoret for kontering. Tilsvarende har kunden umiddelbar adgang til regnskabsrapporter og andre finansielle indikatorer. Derfor kan kunden og regnskabskontoret begge fokusere på deres egne kernekompetencer – kunden på virksomhedsdrift og regnskabskontoret på at yde økonomistyringstjenester af høj kvalitet.

Procountor Financials er fleksibelt i forskellige driftsmodeller

Med softwaren har begge parter altid opdaterede oplysninger om virksomhedens økonomi til rådighed uden at skulle flytte mapper rundt hver måned. Samtidig bliver processerne for begge parter lettere og mere effektive. Arbejdsdelingen mellem virksomheden og regnskabskontoret kan gøres fleksibelt på grundlag af den driftsmodel, der passer bedst til samarbejdet fra sag til sag.

Økonomistyringsfunktioner bliver lettere i alle situationer. Informationsudveksling bliver elektronisk, og begge parter vil drage fordel af det fælles system.

Regnskabskontoret kan tilbyde kunden up-to-date rapportdata og konsultation baseret på den i spørgsmål vedrørende effektivisering af virksomhedens processer uden tidskrævende undersøgelser. På den anden side gør den outsourcede økonomistyringsmodel det muligt for kunden proaktivt at spore regnskabet og for eksempel udviklingen af salg eller udgifter ved hjælp af deres egne bruger-id.

Procountor Financials gør det muligt at bruge regnskabskontorets indsigt til at støtte styringen. Analyser af rapport- og opfølgende data og deraf virksomhedsspecifikke procesinnovationer kan give et helt nyt driftsniveau for selskabet samt regnskabskontoret.

Prisfastsættelse og samarbejdsmodel

Procountor Financials prissætning er baseret på antallet af fakturaer og andre bilag. Gebyret udvikler sig således med virksomhedens forretning og resulterer ikke i separate investeringsomkostninger. Alle nødvendige værktøjer for regnskabskontoret og kunden indgår i Procountors bilagsgebyrer. Separate bruger-id gør regnskabsføringen og dennes overvågning lettere. Det er muligt at oprette separate bruger-id for alle virksomhedens og regnskabskontorets ansatte. Arbejdsdelingen mellem virksomheden og regnskabskontoret kan aftales uden begrænsninger ved blot at definere adgangsrettigheder. Adgangsrettighederne og deres omfang kan begrænses meget præcist ud fra personen og funktionen. Normalt er målet at finde en samarbejdsmodel, der eliminerer unødvendige arbejdsfaser. Samtidig vil mulighederne for fejl falde og effektiviteten af arbejdet stige betydeligt. Primært overføres virksomhedens fakturaer til systemet via en scanningstjeneste. Regnskabskontoret gennemgår alle posteringer ved automatisk at kontrollere dem og afstemme bøgerne månedligt samt oprette momsregnskabet.