Piia Similä / 30.04.2020

Tee parempia sopimuksia

Yrityksissä laaditaan monenlaisia sopimuksia ja virallisia asiakirjoja. Suositeltavaa on tehdä kaikki sopimukset aina kirjallisesti, jotta epäselvissä tilanteissa on helppo tarkastaa, mistä on sovittu ja mistä ei. Suullisen sopimuksen ongelmana on sen todentaminen erimielisyystilanteissa. Muodollisesti suullinen sopimus on kuitenkin yhtä lailla pätevä kuin kirjallinenkin. Sopimuksen muotovapaus tarkoittaa juuri tätä: sopimuksen tekotapa on vapaa. Sisältövapaus on toinen sopimusten yhteydessä käytetty termi, joka tarkoittaa sopijapuolten oikeutta sopia mistä tahansa. Kolmas on päätäntävapaus eli sopimuksia voi laatia kenen kanssa tahansa.

Heti monien vapauksien jälkeen kannattaa muistaa, että sopimusvapaus ei ole yhtä laaja kuin aiemmasta voisi päätellä. Monissa tapauksissa sopimusvapaus on rajattu lain pakottavilla säädöksillä, usein ns. heikomman sopijaosapuolen oikeuksien turvaamiseksi. Jos sopii pakottavien säädösten vastaisesti, ei sopimus ole lainvoimainen. Vapaamuotoisuuteen löytyy myös poikkeuksia. Osaan sopimuksista löytyy laista muotovaatimuksia, joita tulee noudattaa, jotta sopimus on  pätevä. Vaikkapa kiinteistön kauppa on esimerkki määrämuotoisesta sopimuksesta.

Miksi sopimuksia?

Sopimuksia ja asiakirjoja kannattaa laatia ja niiden sisältöön ja oikeaan muotoon kiinnittää huomiota mm., koska

  • sopimuksilla määritellään vastuut ja velvollisuudet
  • sopimuksilla turvataan yrityksen etuja
  • hyvin laadittu sopimus on osa yrityksen riskienhallintaa
  • selkeällä sopimuksella säästytään monelta riidalta ja parhaassa, tai pahimmassa, tapauksessa oikeudenkäynniltä.

Yritysten tärkeät sopimukset

Yritystoiminnan yleisiä sopimuksia ovat esimerkiksi osto- ja myyntisopimukset, vuokrasopimukset, työsopimukset ja salassapito- tai kilpailukieltosopimukset. Sopimuksia joudutaan laatimaan välillä nopeastikin tilanteiden muuttuessa. Nyt esimerkiksi ajankohtainen sopimus voi monessa yrityksessä olla etätyösopimus. Myös muita yrityselämän asiakirjoja, kuten valitettavasti vaikkapa lomautusilmoituksia tai yt-neuvottelukutsuja, joudutaan yrityksissä laatimaan.

Sopimuksia laadittaessa sisällön esittämistapaan ja asiakirjan muotoon kannattaa uhrata riittävästi aikaa, olipa kiire kuinka kova tahansa. Kuten todettu, monissa tapauksissa ei riitä, että sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet – sopimuksen tulee noudattaa lisäksi lain muotomääräyksiä. Myös esimerkiksi työsopimus, jossa sovitaan työntekijän haitaksi laissa määriteltyjä ehtoja huonommat ehdot, on pätemätön.

Kuinka yritys voi varmistaa, että sen laatimat sopimukset ovat päteviä? Asiantuntijoiden apuun kannattaa ilman muuta luottaa. Hyvä, konkreettinen apu on myös Procountor Sopimuskone, palvelu sopimusten laatimiseen. Se sisältää juristien laatimat ja varmentamat sopimus- ja asiakirjapohjat yrityselämän tarpeisiin, jolloin lain vaatimusten täyttäminen onnistuu vaivatta. Hyödynnä etumme ja kokeile sopimuskonetta maksutta.

Sopimuksia laatimaan

Jos etätyösopimus on ajakohtainen, kannattaa kurkistaa myös maksuttomaan oppaaseemme, josta löydät vinkit etätyösopimuksen laatimiseen ja tilanteet, joissa sopimus tulee laatia.

Aiheesta muualla:

Blogissa: Procountor Sopimuskone mahdollistaa tilitoimistoille laajemman palvelutarjonnan 

Opas: Juridisesti pätevä tilitoimisto

Piia Similä