Piia Similä / 11.02.2020

Taloushallinnon toimintatavat Norja vs. Suomi

Norjan kirjanpitoa säätelevä lainsäädäntö poikkeaa monelta osin tutusta suomalaisesta. Siksi onkin tärkeää varmistaa, että valitset tilitoimistokumppanin, joka tuntee paikalliset toimintatavat ja lait.

Osaava tilitoimisto on yksi yrittäjän tärkeimmistä kumppaneista. Tähän valintaan on siis syytä paneutua huolellisesti, kun harkitaan liiketoiminnan laajentamista Norjan markkinoille. Paikallisten lakien ja toimintatapojen tuntemus on välttämätöntä, jotta kaikki toimii sujuvasti.

Helpottaaksemme oikean taloushallintokumppanin valintaa, kokosimme viisi asiaa Norjan ja Suomen eroavaisuuksista, jotka on hyvä tietää.

1. Auktorisoitu kirjanpitäjä

Lain mukaan jokaisen norjalaisen tilitoimiston täytyy nimittää kaikille asiakkailleen virallisesti auktorisoitu kirjanpitäjä. Tästä syystä jokaisella tilitoimistolla täytyy olla vähintään yksi auktorisoitu osaaja. Heidän vastuullaan on valvoa, että kaikki tilitoimistossa työskentelevät kirjanpitäjät toimivat lakien ja asetusten mukaisesti. Kaikki auktorisoidut kirjanpitäjät ja tilitoimistot auditoidaan seitsemän vuoden välein.

2. Reskontra-käytäntö

Norjassa on käytössä ns. ”reskontra”-käytäntö (norjalaisittain ”reskontro”). Tapa eroaa suomalaisista säännöksistä käsitellä ja tallentaa tietoa. Tilitoimiston tulee kohdistaa kaikki reskontratileille tehdyt kirjaukset jollekin liikekumppanille (eli asiakas- tai toimittajayritykselle). Kaikki liikekumppanien tapahtumat on siis myös pystyttävä hakemaan, jotta ne voidaan jälkikäteen tarkastaa. Tätä tarkoitusta varten järjestelmän on osattava tuottaa koontiraportteja tehdyistä muutoksista ja kirjauksista. (Liikekumppanilla tässä tarkoitetaan Procountorissa olevaa Liikekumppanit-rekisteriä). Lisätietoja Procountorin ohjekirjasta

Norjan laissa erotetaan myös selkeästi toisistaan asiakkaat ja toimittajat. Jos asiakas on myös toimittaja, yritys on perustettava sekä asiakkaaksi että toimittajaksi. Norjan lainsäädäntö vaatii myös, että jokaisella asiakkaalla ja toimittajalla on oma asiakasnumeronsa, ja jokainen kirjanpidon tapahtuma perustuu tähän numeroon, ei asiakkaan tai toimittajan nimeen.

3. Kirjanpitoon tehtävät muutokset

Norjassa kirjanpitoon tallennettavien tietojen käsittelemisestä ja tietoihin tehtävistä muutoksista on myös säädetty lailla. Kaikista kirjanpitoon tehtävistä muutoksista on pidettävä kirjaa ja muutokset tulee olla dokumentoitu erikseen. Jälkikäteen on aina pystyttävä todentamaan, mitä muutoksia tai korjauksia on tehty, kuka muutokset on tehnyt ja, milloin ne on tehty.

4. Laskumuistutus ja perintä

Norjassa on myös eroavaisuuksia laskumuistutusten lähettämisessä sekä perinnässä.  Norjan lainsäädäntö säätelee maksumuistutusten aikatauluttamista sekä määrää. Säännösten mukaan yrityksen täytyy pystyä osoittamaan laskun lähetyspäivämäärä myös jälkikäteen. Lisäksi lain mukaan laskusta tulee lähettää vähintään yksi muistutus ennen saatavan siirtämistä perintään, mitä säätelee omat säännöksensä.

5. Läpinäkyvä kirjanpito

Kirjanpito on Norjassa hyvin läpinäkyvää. Jos tilikauden joutuu avaamaan, täytyy kirjata kuka avauksen teki, milloin ja mitä kirjanpidossa muutettiin. Dokumentit tarkastetaan tilintarkastuksen yhteydessä.

Oikealla taloushallinnon yhteistyökumppanivalinnalla varmistat onnistuneen laajentumisen Norjan lisäksi myös muihin Pohjoismaihin. Muista kartoittaa kumppania valitessa, että kumppani toimii myös muissa Pohjoismaissa, jolloin yhteistyö on sujuvampaa yhden ja saman kumppanin kanssa.

Procountor toimii Suomen lisäksi myös Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Ota meihin yhteyttä ja testaa ohjelmistoamme veloituksetta. 

Piia Similä

Piia työskentelee Accountor Finagolla viestintäpäällikkönä. Piia on viestinnän osaaja, jolle pilkun paikalla on merkitystä, mutta ei ryppyotsaisesti vaan pilke silmäkulmassa.