Piia Similä / 20.08.2019

Raportti kertoo yrityksen nykytilanteen ja antaa suuntaviivat tulevaan

Talousraportit ovat yrityksen johtamisen ydinaluetta. Ajan tasalla jatkuvasti olevat raportit kertovat, missä yrityksen taloudessa mennään. Laadukas raportti mahdollistaa taloustapahtumien tarkan tarkastelun, porautumisen pintaa syvemmälle.

Raportit helposti sähköisestä taloushallinnon ohjelmistosta

Hyvä raportti on ajantasainen, helposti saatavilla ja selkeä. Se mahdollistaa tapahtumien tarkastelun ja tapahtumiin porautumisen aina rivitietoihin saakka. Modernissa sähköisen taloushallinnon ohjelmistossa tällainen raportointi on itsestäänselvyys. Ohjelmisto tuottaa jatkuvasti ajantasaista, monipuolista raporttitietoa käyttäjälleen. Raportin tiedot pohjautuvat ohjelmistossa olevaan yrityksen kokonaisvaltaiseen taloustietoon. Raportteihin pääsee käsiksi mistä ja milloin tahansa. Tämä on peruslähtökohta, josta on hyvä jatkaa eteenpäin.

Automaation tuottamasta tiedosta saadaan liiketoiminta-analyyseja tekoälyä mutta myös taloushallinnon ammattilaisia hyödyntämällä. Ammattilaisia tarvitaan tekoälyn ja automaation jatkeena, he pystyvät jatkamaan siitä, mihin koneet jäävät. Mitä raportin tunnusluvut kertovat, mitä kannattaa päätöksiä tehdessä ottaa huomioon? Missä ollaan onnistuttu, milloin on korjausliikkeiden aika? Onko valittu suunta menestyksekäs vai tarvitaanko suunnan muutos tai hienosäätöä?

Millaisia raportteja yrityksessä kannattaa seurata ja tulkita?

Kirjanpidon raporttien lisäksi tärkeimmät seurattavat raportit kannattaa valita yhdessä taloushallinnon ammattilaisten kanssa yrityksen liiketoiminnan, toimialan ja kilpailutilanteen mukaan. Monet hyötyvät esimerkiksi asiakas- ja tuotekohtaisista raporteista, yhtä lailla rahaliikenne- ja maksuraportit ovat tärkeitä. Osassa yrityksiä on tärkeää seurata taloustilannetta projekti- tai kustannuspaikkakohtaisesti. Kaikki nämä raportit kattava sähköinen taloushallinnon ohjelmisto sisältää.

Graafiset raportit ovat hyvä tapa tarkastella yrityksen taloustilannetta. Esimerkiksi erilaiset graafiset vertailuraportit kuvaavat hyvin yrityksen kehitystä. Niistä saa nopealla vilkaisulla yleiskuvan, johon voi lähteä perehtymään tarpeen mukaan tarkemmin.

Kokosimme maksuttoman oppaan yrityksen johtamisen kivijalasta, raportoinnista. Oppaasta saat kokonaiskuvan siitä, millaisia hyvät raportit ovat ja miten niitä kannattaa käyttää.

Piia Similä

Piia työskentelee Accountor Finagolla viestintäpäällikkönä. Piia on viestinnän osaaja, jolle pilkun paikalla on merkitystä, mutta ei ryppyotsaisesti vaan pilke silmäkulmassa.