Juho Sotamaa / 23.02.2021

Mitä muutokset perintälaissa tarkoittavat yrityksellesi?

Vuodenvaihteessa tuli voimaan väliaikainen perintälaki, jolla rajoitetaan yritysperinnän keinoja. Lisäksi 31.1.2021 tuli voimaan päivitetyt muutokset väliaikaiseen konkurssilakiin. Lakimuutosten ensisijainen tarkoitus on turvata suomalaisten yritysten taloudellista tilannetta pandemian puristuksessa. Samaan aikaan väliaikaiset lakimuutokset ja rajoitukset saattavat hämmentää yrityksiä sekä tuntua rajoittavan yritysten keinoja turvata oma ansainta.

Perinnän lähtökohtainen tarkoitus on kuitenkin turvata yritysten elinkeino, jos asiakas ei maksa laskuaan ajallaan. Tarve ammattimaiselle ja luotettavalle perintäkumppanille voikin tässä tilanteessa korostua entisestään. Käyttämällä Procountoriin integroituja perintäkumppaneita, kuten esimerkiksi Svea Perintää, voi varmistua, että saatavien perintä hoidetaan aina voimassa olevien lakien mukaan sekä asiakassuhdetta kunnioittaen.

Mitä väliaikainen perintälakimuutos sisältää?

Väliaikainen perintälainmuutos vaikuttaa erityisesti kahteen yritysperinnän keinoon: perinnän kulut ja trattaperintä.

Väliaikaisella lakimuutoksella säännellään aikarajoja maksumuistutuksien ja maksuvaatimusten lähettämiselle sekä säädetään laskutettaville perintäkuluille uudet euromääräiset ylärajat.

Toinen keskeinen muutos koskee trattaperinnän käyttöä. Tratta on yritysperinnässä käytettävä maksuvaatimus, jonka teho perustuu julkisuusuhkaan. Maksamaton tratta voi johtaa yrityksen maksuhäiriömerkintään. Väliaikaisen lakimuutoksen ajaksi trattaperinnän käyttö rajataan vain isompiin osakeyhtiöihin, jolloin trattaperinnän ulkopuolelle jää toiminimet, pienet osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt sekä avoimet yhtiöt. Lisäksi tärkeää on huomioida, että väliaikaiset lakimuutokset koskevat yritysten lisäksi myös asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja säätiöitä. Väliaikaisilla perintälainmuutoksilla ei ainakaan tällä erää ole vaikutuksia kuluttajaperintään.

Muutokset konkurssilakiin

Väliaikainen konkurssilaki tuli alun perin voimaan toukokuussa 2020 ja sen voimassaoloa jatkettiin kertaalleen 31.1.2021 asti. Helmikuun alusta lähtien velkojat ovat voineet taas hakea velallisyrityksiä konkurssiin, mikäli saatava on selkeä ja erääntynyt. Muutoksena aikaisempaan väliaikaiseen konkurssilakiin on, että konkurssiuhkaiseen maksukehotukseen liittyvää maksuaikaa on pidennetty viikosta 30 päivään. Lisäksi velallisella on mahdollista vastata konkurssiuhkaan näyttämällä, että maksukyvyttömyys on tilapäistä ja näin ollen välttää konkurssi. Näyttövelvollisuus maksukyvyttömyyden tilapäisyydestä on aina velallisella. Maksukyvyttömyyden tilapäisyyden arvioimisessa halutaan välttää ylimääräiset konkurssit huomioiden, että yritysten taloudellinen tilanne ei ole normaali johtuen koronavirustilanteesta sekä siitä johtuvista rajoitustoimenpiteistä.

Perintäkumppani selvittää lakikiemurat puolestasi

Aloittamalla yhteistyö Procountoriin integroitujen perintäkumppaneiden, Ropo Capitalin, Svea Perinnän tai Visma Duetton kanssa, yrityksen omat prosessit nopeutuvat ja ammattimaiset yhteistyökumppanit hoitavat perinnän yrityksen puolesta – aina voimassaolevien lakien mukaisesti.

Näin yrityksien ei tarvitse huolehtia viranomaisten rajauksista, väliaikaisista tai pysyvistä lakimuutoksista, vaan huolella valitut yhteistyökumppanit hoitavat muistutus- ja perintäprosessin tehokkaasti. Näin tärkeä perintätyö hoituu aina lain edellyttämällä tavalla ja asiakassuhteita kunnioittaen.

Valmiiden integraatioiden etuna on, että saatavien siirtäminen maksumuistutusvaiheeseen tai perintään onnistuu helposti suoraan Procountorista. Kaikki tarvittava aineisto siirtyy rajapintoja pitkin suoraan perintäkumppanille, ilman ylimääräisiä toimenpiteitä.

Juho Sotamaa

Juho työskentelee Accountor Finagolla liiketoiminnan kehityspäällikönä, vastuualueenaan yritysrahoituspalvelut. Juhon pyrkimyksenä on kehittää asiantuntevalla ja rennolla otteella Pohjoismaiden parhaat rahoitusratkaisut Accountor Finagon asiakkaille.