Piia Similä / 12.02.2020

Aloittavan yrityksen rahoitus

Mistä aloittava yritys voi saada rahoitusta toimintaansa?

Yleensä yrityksen perustaminen edellyttää investointeja. Rahoitustarve saattaa kuitenkin vaihdella suuresti riippuen siitä, onko kyseessä yhden hengen toiminimi tai kansainvälisille markkinoille puskeva startup-yritys. Rahaa tarvitaan esimerkiksi työtilojen vuokraukseen, työtarvikkeisiin tai markkinointiin. Jos kyseessä on fyysinen tuote, pelkkä tuotekehitys saattaa syödä jo suuria summia rahaa.

Ensimmäinen askel: liiketoimintasuunnitelma ja rahoituslaskelma

Ennen yritystoiminnan aloittamista on hyvä laatia liiketoimintasuunnitelma.  Suunnitelman laatiminen kannattaa riippumatta siitä, hakeeko yrittäjä ulkopuolista rahoitusta.

Oman vision kääntäminen kirjalliseen muotoon pakottaa miettimään liikeidean eri aspekteja huolellisesti. Kirjoitusprosessin aikana suunnitelman epäkohdat tai mahdolliset puutteet tulevat yleensä nopeasti näkyviin.

Rahoittajille liiketoimintasuunnitelma on ennen kaikkea tärkeä tiedon lähde. Kun aikaisempien tilikausien tilinpäätöksiä tai muita kokemusarvoja ei ole vielä saatavilla, liiketoimintasuunnitelma antaa käsityksen yrityksen päämärästä, kannattavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Ennen varsinaisen rahoituslaskelman laatimista on suositeltavaa tehdä vielä kannattavuuslaskelma. Sen avulla yrittäjä voi selvittää, tuottaako perustettava yritys voittoa, eli ovatko tulot isoimmat kuin menot. Vasta seuraavalla askeleella lähdetään selvittämään rahoitustarvetta.

Rahoituslaskelmassa otetaan huomioon kaikki yrityksen perustamiseen tarvittavat investoinnit sekä useamman kuukauden käyttömenot. On ensisijaisen tärkeää, että kulut arvioidaan mahdollisimman realistisesti. Alakanttiin arvoitu summa voi koitua nopeasti kohtaloksi, jos suunnitelmat eivät toteudukaan odotetulla tavalla. Toisaalta arviossa ei kannata myöskään liioitella, koska se voi vaikeuttaa rahoituksen saantia.

Erilaisia rahoitusmuotoja

Usein aloittavalla yrityksellä iso osa yrityksen rahoituksesta tulee yrittäjän omasta taskusta. Omien resurssien lisäksi moni yrittäjä tarvitsee kuitenkin vielä ulkopuolista rahoitusta käynnistääkseen liiketoiminnan. Alla on lista paikoista, joista rahoitusta voi lähteä hakemaan.

Pankki

Varsinkin pienyrityksille oma pankki on hyvä paikka lähteä liikkeelle. Pankkilainan suurimpiin etuihin kuuluvat verrattavan edulliset korot ja joustavuus takaisinmaksussa. Lainan saaminen pankista ei ole kuitenkaan mikään itsestäänselvyys – ei varsinkaan silloin, kun haettava rahamäärä on hieman suurempi.

Luottokelpoisuuden lisäksi pankkia kiinnostavat olemassa olevat vakuudet. Jos riittäviä vakuuksia ei ole, lainan saaminen ei välttämättä onnistu. 

Finnvera

Finnvera on valtion omistama rahoituslaitos, joka myöntää rahoitusta yrityksen eri vaiheisiin. Finnvera-lainojen etu on, että rahoitus perustuu kannattavuusarvioon, ei vakuuksiin. Sen avulla osakeyhtiö voi siis saada hakemansa pankkirahoituksen, vaikka riittäviä vakuuksia ei omasta takaa löytyisikään. Finnveran lainoissa on kuitenkin toimialarajoituksia, joten se ei sovi kaikille yrityksille.  Sen lisäksi Finnveran tarjoamien lainojen korot ovat tyypillisesti hieman suurempia kuin pankkilainoissa.

Joukkorahoitus

Viime vuosina joukkorahoitus on noussut suosituksi rahoitusmalliksi muiden rinnalle etenkin startup-ympäristössä.  Yleensä joukkorahoituksen varat kerätään laajalta joukolta pieninä summina siihen erikoistuneen joukkorahoitusalustan kautta. Yleisesti tunnistetaan neljä joukkorahoituksen muotoa: osake-, laina-, vastike- ja lahjoituspohjainen joukkorahoitus.

Yrittäjälle tämä rahoitusmalli tuo monenlaisia etuja. Alhaisen riskin lisäksi joukkorahoitus on erinomainen tapa kasvattaa näkyvyyttä. Parhaimmillaan onnistunut joukkorahoituskampanja voi myös toimia ponnahduslautana myöhemmille tapahtumille.

On kuitenkin hyvä muistaa, että menestyvä joukkorahoituskampanja vaatii paljon valmisteluja ja pohjatyötä. Siitä huolimatta takeita onnistumisesta ei ole. Keskimäärin vain noin puolet kampanjoista saavuttaa asetetun tavoitteen.  

Pääomasijoittajat ja bisnesenkelit

Bisnesenkeli tai enkelisijoittaja on yksityishenkilö, joka sijoittaa aikaansa, osaamistaan ja rahaansa pääsääntöisesti kasvuyrityksiin ja startup-yrityksiin. Sijoitusta vastaan enkelisijoittaja saa vähemmistöosuuden yhtiön osakkeista. Verrattuna pääomasijoittajiin bisnesenkelit ovat erikoistuneet alkuvaiheen rahoitukseen.

Myös pääomasijoittajat tuovat mukanaan ammattitaitoa, verkostoja ja uskottavuutta. Suurin ero enkelisijoittajiin piilee siinä, että pääomasijoittajat sijoittavat omien rahojen sijaan muiden rahoja. He myös sijoittavat suurempia summia myöhempään vaiheeseen. Niin houkuttelevalta kuin sijoittajan tarjous voikin tuntia, yrityksen kannattaa punnita päätöstä huolella. Sijoittajasta tulee yksi omistajista. Samalla hän saa päätösvaltaa yrityksen asioihin. Irtautumisvaiheessa yritys saatetaan myydä ulkopuolisille, mikä luo epävarmuutta yrityksen jatkosta.

Business Finland

Business Finland on valtion omistama osakeyhtiö, joka pyrkii edistämään suomalaisyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Business Finland myöntää rahoitusta erityisesti pienille ja keskisuurille, innovatiivisille yrityksille. Rahoitus voi olla joko avustusta tai takaisinmaksettavaa lainaa.

ELY-keskus

Elinkeino- ja ympäristökeskukset (ELY:t) tukevat paikallisesti pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä. Rahoitusta on mahdollista hakea investointeihin sekä kehittämistoimenpiteisiin.

Termit haltuun!

Aloittava yrittäjä törmää yrityksen alkutaipaleella isoon joukkoon terminologiaa. Kokosimme sanaviidakossa seikkailevalle näppärän oppaan, johon on koottu keskeistä sanastoa selityksineen. Opas on ladattavissa maksutta.

Piia Similä